Koncerter

Læborg kirke har tradition for at deltage i sportsfesten ved at afholde koncert i kirken.
I 2018 havde vi besøg af Kim Sjøgren med en fantastisk koncert, hvor anekdoter og musikken blev blandet på fornøjelig vis. Kirken var fyldt til sidste plads.