Mini-konfirmander

Mini-konfirmand er et undervisningstilbud for børn på Vejen Friskole og ligger normalt i mellem nytår og påske i 3. klassetrin. Gennem sang, leg, undersøgelse af kirkens rum, fortælling m.v. får børnene mulighed for at noget om kirke og kristendom. Minikonfirmandundervisningen afsluttes med en familiegudstjeneste, hvor alle interesserede er velkommen, og hvor minikonfirmanderne medvirker.

Vil du vide mere om minikonfirmander i Læborg du velkommen til at kontakte sognepræst Henrik Skov-Pedersen.

I 2017 har vi været 26 minikonfirmander. Vi har mødtes ni gange i konfirmandhuset hvor vi har snakket om kirken og hvad der sker i den.

Udflugt

Minikonfirmanderne har været på udflugt til Christianskirken i Fredericia hvor vi så den flotte mosaik og altertavlen med den sidste nadver.

I Jelling besøgte vi kirken, fik en rundvisning ved højene og så det nye museum