Sogneudflugt

  • I juni måned arrangerer vi en udflugt for ældre der er bosat i eller har tilknytning til Læborg sogn.
  • Det er for at understøtte det sociale fællesskab i sognet.
  • Udflugten foregår i bus og er en heldagstur.
  • Vi besøger et interessant udflugtsmål, og besøger også en kirke i løbet af dagen.
  • Vi starter med morgenkaffe i konfirmandhuset, undervejs nyder vi middagsmad på restaurant og vi får eftermiddagskaffe.</h4>
  • Kirkens præster og menighedsrådet deltager i udflugten.
  • Der er en mindre deltagerbetaling. Tilmelding nødvendig.

Sogneudflugt 2019

Sogneudflugten går I 2019 til Skrydstrup flyvestation med Fighter Wing. Her vil vi også nyde frokosten.

Vi besøger Starup Kirke hvor vi holder en andagt, og eftermiddagskaffen indtages på Årøsund badehotel.

Tilmelding skal ske til Ellen Marie Viuff tlf 40414617 eller viuff@c.dk senest d. 5 juni.

Der skal oplyses fulde navn på alle deltagere, af hensyn til adgang på flyvepladsen.

Sogneudflugt 2018