Læborg Kirke og kirkegård

Når du kommer op ad bakken mod Læborg hilses du velkommen til landsbyen af den 800 år gamle kirke. En gammel landsbykirke der bærer præg af mange århundreder. Den er restaureret og udvidet flere gange. Våbenhuset og tårnet er ca. 500 år gammel.

Kirken ligger ved hærvejen og har derfor været og er stadig ofte besøgt af turister og andre der kommer forbi. Kirken er åben i dagtiden i sommerhalvåret.

Inde i kirken finder du...

DØBEFONTEN

Døbefonten har formodentlig stået i kirken siden den blev bygget, men først i 1951 blev den placeret i skibets nordøsthjørne ved korbuen.

Døbefonten er hugget i ét stykke. Foden har form som en forenklet søjlebase med glatte sider og i hjørnerne er anbragt stiliserede ansigter med hætteagtigt hår. 
I 1725 er dåbsfadet kommet til, men det er fremstillet ca. 1550. Det er af drevet messing og har i bunden en medaljon, som fremstiller Skt. Jørgen og dragen; foran ridderen knæler prinsessen og bag ham ses i et lille felt hendes forældre. 
Dåbskanden - også af messing - er kommet til i 1895.

KRUCIFIKSET PÅ ALTERET

Krucifikset er et sjældent fint stykke træskærerarbejde fra omkring år 1300. Hovedet fremtræder med mørkt hår og et kort fuld-skæg. Munden er lille, øjnene lukkede og brynene sammentrukne. Kraveben og ribben er stærkt fremhævede og spydsåret i højre side er markeret. Legemet er naglet til korset med nagler gennem hænderne og de korslagte fødder. Mærkerne i hovedbunden viser, at her nok har siddet en tornekrone.

Kristus-figuren har en enkel bemaling og er fastgjort til et kraftigt egetræskors.

LYSTRÆET

Vi ville gerne have et lystræ i Læborg kirke. Kunstneren Gitte Christensen, ”Kvindesmedien” på Christiania, var på besøg for at få inspiration fra både vores gamle kirke og menighedsrådet. 
I samarbejde fandt vi frem til dette smukt  specialdesignede LYSTRÆ, der  passer lige netop i vores kirkerum - nu står det helt naturligt ved siden af døbefonten, hvorfra alle kan se det  stråle.

Nogle af lysene tændes ifm. gudstjenesten. Tanken er, at du også selv kan tænde et lys før gudstjenesten starter - når du går til alters – eller hvis du bare går en tur ind i kirken en stille hverdag, og får lyst til at tænde et lys til minde om nogen du har mistet eller savner, til glæde eller  til eftertænksomhed.

Træet er udført i stål og messing, og har flere symboler. 
Treenigheden: Stammen er tredelt, og er omkranset er 3 messingringe.
Livstræet: Med rødder der spreder sig, og lysbesatte grene der strækker sig mod himlen.
Vi er meget glade for Lys-træet og håber du også vil nyde det

ALTERTÆPPET

Altertæppet, der i dag ligger mellem alter og knæfald, er skænket af Emma og Kristian Fink, "Edelsborg", Drostrup. Altertæppet er designet og håndvævet af designer Hanne Vedel, "Spindegården", Åbenrå. Det blev indviet påskedag, d. 27. marts 2005.

Altertæppet har petrolfarvet bund med 12 grønne og 3 gule striber. Fra kunstnerens side, er der ikke tænkt over en særlig symbolik med disse striber. Dog er tanken om 12 disciple og Gud som treenig (Fader, Søn og Helligånd) nærliggende.

ALTERBORDET

De to lysestager på alterbordet er fra 1740 tallet.Tidligere var der også en syvarmede lysestage på altret. Den står i dag i kapellet. Denne lysestage blev skænket kirken i 1911 til minde om skolelærer H. Hansen og hustru Vilhelmine Jørgensen af deres børn og svigerbørn.

Alterdugen er fra 2007 og  er fra Georg Jensens væverier i Kolding. Det er en Dronning Margrethe I – vævet i tro kopi af mønstret i Margrethe d. 1. brudekjole. Dronning Margrethe d. 1. havde en vis tilknytning til Læborg sogn, idet Hundsbæk blev kongeligt len fra 1407 under Margrethe d. 1.

ALTERSØLVET

1854 fik Læborg Kirke sit eget altersølv lavet af Johan Heinrich Rühle, Ribe. Det består af tre dele: alterkalk, disk og oblatæske. På alter bordet ses om søndagen nu kun alterkalken samt en større disk indkøbt i 1978. Alterkalken blev i 1999 lueforgyldt med 24 karats guld og fik samtidig en hældetud påsat. Arbejdet udførtes af guld- og sølvsmed Bent Exner.

PRÆSTESTOLEN

Ved restaureringen af kirken 1950-51 blev en 800 år gammel egebjælke udskiftet, og af den fremstillede snedkermester P. Dal, Vejen, en præstestol, som nu står til venstre for alteret.

Kikker man nærmere efter, finder man dens historie beskrevet på selve stolen.
Den første pude, fra 1957, viser Malt Herreds Våben.

I 2013 har Gerda Ravn syet en ny pude, som nu pryder præstestolen.

DEN GAMLE ALTERTAVLE

 tårnrummet hænger den altertavle, der brugtes fra 1867 til 1950. Egentlig er det et epitafium (gravmæle) over Eggert Abildgaard til Skodborghus og hans hustru, Mette Juel, hvis portrætter oprindeligt prydede midterfeltet.

Da man i 1867 fik skænket tavlen af Vejen Kirke, fik Hans Jessen, Holsted, til opgave at male det Jesusbillede som nu ses i midterfeltet.

ORGLET

I 1973 byggedes orglet - af firmaet Frobenius - med 5 stemmer, 1 manual og fodpedal af typen "Gunslev". Byggetid : 2 år.

Orglet blev indviet den 1. søndag i advent 1973.

PENGETAVLE

I 1600-1700 tallet var det almindeligt, at der samledes ind til sognets fattige under prædikenen. Til dette formål havde man en "PENGETAVLE" som den, der hænger i kirken.

Den er blåmalet med røde kanter. På dækslet er der en rose og på siderne læses i gul skrift "SOGNETS/FATTIGES/TAVLE". På rygbrættet står årstallet 1804.

Først i 1856 blev denne form for indsamling forbudt ved lov, da man fandt, at det forstyrrede prædikenen og i stedet blev der opsat kirkebøsser ved kirkedøren.