Om konfirmation

Konfirmation betyder bekræftelse. 
Ved konfirmationen i kirken bekræfter Gud det løfte, Gud gav ved dåben. Konfirmanden svarer "ja" til at ville konfirmeres og modtager konfirmationsvelsignelsen.

Læs mere

Konfirmandindskrivning

Søndag d. 25. august kl. 19.00 i Læborg Kirke og konfirmandhus.
Invitation er uddelt på Vejen Friskole men kan også læses her. 

Tilmelding her.

Konfirmationsdatoer i Læborg Kirke

2020: Søndag d. 3. maj 
2021: Søndag d. 25. april
2022 og fremover: 3. søndag efter påske (datoen er vejledende men fastlægges endelig foråret to år før)

Konfirmationsforberedelse

Konfirmationsforberedelsen ligger på 7. klassetrin. Konfirmationsforberedelsen ligger i perioden fra august til umiddelbart efter påske.
Alle elever, der går i 6. klasse på Vejen Friskole modtager umiddelbart før eller efter sommerferien ml. 6. og 7. klasse invitation til konfirmandindskrivning.
Øvrige, som ønsker at blive konfirmeret i Læborg kirke bedes kontakte en af kirkens præster.  

Når kirke og skole ikke er i samme sogn/by

Elever, der bor i Læborg men som ikke går i Vejen friskole
Elever fra Læborg som ikke går i Vejen Friskole konfirmeres som udgangspunkt sammen med den klasse, de går i. Konfirmation i Læborg kirke er dog også altid en mulighed. Som udgangspunkt er dette sammen med eleverne fra Vejen Friskole. Ønskes konfirmation i Læborg kirke kontaktes præsten, som har konfirmationsforberedelsen for Vejen Friskole det pågældende år.

Elever, der bor i Vejen og går i Vejen Friskole
Elever fra Vejen Friskole konfirmeres som udgangspunkt i Læborg Kirke. Konfirmation i Vejen Kirke er dog også altid en mulighed (sammen med elever fra enten Grønvangsskolen eller Østerbyskolen). Ønskes konfirmation i Vejen Kirke kontaktes præsten, som har konfirmationsforberedelsen for Vejen Friskole det pågældende år.