Medlem af folkekirken

Man bliver medlem af Folkekirken, når man bliver døbt i Folkekirken. Er man døbt udenfor Folkekirken kan man blive medlem ved at kontakte en af sognets præster. Er man ikke døbt kan man også kontakte en af sognets præster for at blive døbt og dermed medlem af Folkekirken. Er man udmeldt kan man genoptages ved at henvende sig til en af sognets præster.

Ønsker man at melde sig ud af folkekirken kontaktes kirkekontoret. Læs mere.

Sognebånd

Som medlem af folkekirken hører man som hovedregel til menigheden i det sogn, hvor man bor. Man kan imidlertid ved at løse sognebånd slutte sig til en præst i et andet sogn. Ved at løse sognebånd får man ret til at blive betjent af den præst, man har løst sognebånd til.

Ønske om sognebåndsløsning fremsættes personligt til den præst, man ønsker at løse sognebånd til. Og da sognebåndet er knyttet til en konkret præst, ophører sognebåndsløsningen når denne præst ikke længere er præst i sognet. Herefter skal der løses nyt sognebånd, hvis sognebåndet ønskets bevaret. Læs mere.

Hvis man bor f.eks. i Læborg og flytter på plejehjem i Vejen, hvor begge sogne ligger i samme pastorat, er der mulighed for at løse sognebånd og dermed bevare sin tilknytning til hjemsognet. Det er dog en betingelse, at meddelelse om at valgretten ønskes bevaret i hjemsognet, er indgivet senest 4 uger efter at flytning er meddelt til Folkeregisteret.