Valdemar Andersen: Hærvej-sognet LÆBORG, Konrad Jørgensens Bogtrykkeri, Kolding 1961.

Lærer Valdemar Andersen, Bække stod i årene 1957-61 for sognebeskrivelsen af Hærvej-sognet Læborg. Heri behandles sognets naturforhold, oldtid, kirken, præster, skoleforhold, herregårde, kommunal historie og de enkelte gårdes historie, samt landbrugets og fæstebøndernes liv og virke, bierhverv, kulturelt og åndeligt liv. Også en samling sagn og morsomme anekdoter, er der blevet plads til.

Bogen er rigt illustreret med billeder og har et stort sognekort som tillæg.

Fotografisk genoptryk. Kr. 200,00