Hærvejssognet LÆBORG 2, Bøgedal Bogtryk, Virklund 1995.

Hærvejssognet LÆBORG 2, Bøgedal Bogtryk, Virklund 1995.

En arbejdsgruppe har i årene 1987-94 indsamlet erindringer fra sognet, med det formål at få dem viderebragt til eftertiden. I denne bog findes mange små skildringer, som på meget fin vis fortæller om den fantastiske udvikling, der er sket med et lille landsogn, fra at være præget af mange gårde og dertil hørende nødvendige erhverv til at være et område med færre, men større gårde og derudover et bosted for mennesker, som arbejder borte fra hjemmet.

Kr. 100,00