Læborgbogens Fond.

 Fonden er hidhørende fra salget af Læborgbogen, som blev udgivet i 1995.

 Fondets formål er at støtte en fornyet sognebeskrivelse af Læborg Sogn i det medie, som er relevant på det pågældende tidspunkt.

 Fondets bestyrelse skal hvert år inden udgangen af maj måned udarbejde et årsregnskab.

 Fondets bestyrelse er selvsupplerende og består p.t. af

Thomas Hansen

Birthe Hansen

H.C. Hansen

Regner Busk

Ib Ravn

Ellen-Marie Viuff

 Henvendelse vedr. køb af bøger, bidrag med erindringer, kommentarer og gode ideer  kan rettes til Ellen-Marie Viuff, tlf: 40414617, mail: viuff@c.dk