NYBY KOLLEKTIV.

 Man har bedt mig skrive lidt om den tid i sognets historie, hvor der var et rigtigt vaskeægte kollektiv i sognet.

Jeg opsøgte Elo Kirkegaard, der var den sidste kæmpe på borgen. Elo bor i dag i Brændstrup mellem Rødding og Gram sammen med Lene Jørgensen. Det var et dejligt besøg i et hyggeligt hus på landet og nogle dejlige mennesker. Vi sad i haven et par timer, hvor vi fik det hele drøftet lige fra den dejlige tid i Nyby til deres positive livsanskuelser.

 Læborgvej nr. 58 blev i foråret 1978 købt af fire unge mennesker, Peter Wulff Jørgensen (Bob), Elo Kirkegaard, Jette Nielsen og Keld Hermansen. Kort efter flyttede Torben Wulff (søn af musiker og visesanger Ove Bager) ind. For en kort periode boede Ulla Quitsau og Ejvind Jensen her også, de flyttede dog ret hurtigt, fordi de købte Læborgvej 48 (rebslagerens ejendom), men de havde fortsat kontakt med fællesskabet. I 1981 kom Lene Jørgensen til. Alle var veluddannede unge mennesker, der havde lyst til andet end ”villa og vovse”.

 Deres holdninger var ret ”røde” i modsætning til naboerne, som var præget af bondevenstre. Man ernærede sig ved pleje af adfærdsvanskelige børn/unge, samt arbejde uden for kollektivet.

Der var musik i dem alle, ikke mindst i Torben, der var delvist uddannet på musikkonservatoriet, men han kunne ikke lide tanken om at være konservatorie musiker, så han blev med vilje ikke færdig. Han underviste lidt i guitarspil, men det blev ikke til så meget, for Torben var primus motor i de 5 musikfestivaler, der blev afholdt på Læborgvej 58.

Torben var meget dygtig til at organisere og lede og fordele det store arbejde, der lå i at få en festival til at fungere fint. Man lyttede til ham, når de holdt et af de mange møder, der skal holdes i et kollektiv.

Kollektivet holdt sig ikke isoleret fra andre, men ville gerne i kontakt med sognets beboere. De mødte op i forsamlingshuset til høstfest og var med ved generalforsamlingen allerede den 2. november, hvor der efterfølgende blev stiftet en støtteforening Aktiv 78. Keld Hermansen blev indvalgt i bestyrelsen for Aktiv 78 (Læborgbogen 2, side 70).

Det var ikke helt nemt at blive integreret i et lille sogn som Læborg, men når Torben Wulff flere gange kunne få sin far herover med hans bror Esben samt et par stykker mere, - så var salen fuld. Bestyrelsen i forsamlingshuset, 5 i alt, havde hver 3 drenge fra ca. 5 – 15 år. Alle sad på gulvet i en lang række og sang med og klappede på livet løs. Vore børn mindes det med stor glæde.

Festivals var ikke noget, der skulle tjenes på, men hvis Aktiv 78 kunne sælge lidt pølser osv., var alt overskud til forsamlingshuset i Læborg.

 Fra 1982-88 var Elo eneejer af nr. 58. Hvordan den blev afhændet står lidt uklart, også for Elo, men han fik ikke noget med sig derfra. Sågar den gamle traktor blev hentet (hugget).

 Dette blev så afslutningen på nogle spændende år i Læborgs historie, som nok er værd at fastholde.

 Filip Ohrt, 14.05.2009.