Du er her: 

Information

NY E-MAIL ADRESSE

Ved en misforståelse er vores normale e-mail adresse (lv@laeborg.dk) ikke længere gyldig.

Læborg Vandværk kan fremover kontaktes på lv@laeborgvand.dk

 

 

 

Generalforsamlingen d. 26. marts 2019

Årets generalforsamling vil blive afholdt d. 26. marts i Læborg Forsamlingshus.

Der vil som sædvanligt blive budt på smørrebrød mm. umiddelbart inden.

Indkaldelse udsendes omkring 1. marts, men reservér allerede nu aftenen.

E-mail adresser

Med de nye takster er det blevet meget dyrt at sende breve.
Vi har e-mail adresser på ca. ½-delen af forbrugerne. Hvis du ikke har opgivet din e-mail adresse til vandværket, beder vi dig sende den til lv@laeborg.dk.

Vandmålere

I efteråret 2016 har vi udskiftet samtlige målere med fjernaflæste målere. Det betyder, at der ikke længere sendes aflæsningskort ud, vi henter automatisk aflæsningstallene omkring 1. december.
Målerne har dog visning af forbrugt mængde, og vi kan kun anbefale, at man aflæser regelmæssigt, så eventuelle utætheder bliver opdaget i tide.

Forbrugerinformation

Information til brugerne af Læborg Vandværk
Læs seneste forbrugerinformation her

Regulativ

Fællesregulativ for private almene vandværker
Læs det nyeste fællesregulativ her

Kontrolmanual

Beskrivelse af det kontrolsystem, som Læborg Vandværk har opbygget for at overvåge nøjagtigheden af alle forbrugsmålerne.
Læs kontrolmanual her

Beredskabsplan

Beredskabsplanen for Læborg Vandværk. Beredskabsplanen udvikles og revideres løbende.
Læs beredskabsplanen her