Seneste vandanalyser

SENESTE VANDANALYSER

Analyselaboratorium :
Analyserne foretages af Eurofins Miljø A/S.

4/12 2018

Kontrol for BAM i boring 1.

Driftskontrol ved afgangshanen på vandværket.

Boringskontrol af boring 2, herunder omfattende kontrol af pesticider mm.

Prøveudtagning ved forbruger (Gruppe A + B parametre, se Analyseprogram),
herunder omfattende kontrol af  PFAS-forbindelser (fluorholdige forbindelser)

 

 

Generelt

Ledningsevnen ligger ret lavt, men da den har været konstant igennem mange år, er dette en naturlig værdi og derfor uproblematisk.


Almindelige fysiske og kemiske analyser

AnalyseResultatEnhedVejl.Maks.MetodeDato

LugtIngen - F
Ingen - U
   OrganoleptiskDec. 2018
Marts 2017

SmagNormal - F
Normal - U
   OrganoleptiskDec. 2018
Marts 2017

KlarhedKlar - F
Klar - U
   VisuelOkt. 2017
Marts 2017

FarveFarveløs - F
Farveløs - U
   VisuelOkt. 2017
Marts 2017

Vandtemperatur8,0 - B1
7,7 - B2
7,8 - U
9,8 - F
oC 12DS/EN ISO 19458Sept. 2015
Dec. 2018
Dec. 2018
Dec. 2018

Ledningsevne23 - B1
18 - B2
260 - U
260 - F
mS/m>30 DS/EN 27888Sept. 2015
Dec. 2018
Dec. 2018
Dec. 2018

pH6,7 - B1
6,3 - B2
8,3 - U
8,3 - F
 7,0 - 8,58,5DS/EN ISO 10523Sept. 2015
Dec. 2018
Dec. 2018
Dec. 2018

Turbiditet0,13 - U
0,25 - F
FTU0,31,0 - LDS/EN ISO 7027Marts 2017
Dec. 2018

Farvetal, Pt

<1 - U
<1 - F

mg/L 5DS/EN ISO 7887, metode CMarts 2017
Dec. 2018

Inddampningsrest130 - B1
150 - U
mg/L 1500DS204Sept. 2015
Marts 2017

Iltindhold3,3 - B1
3,4- B2
10,6 - U
8,8 - F
mg/L>5 DS/EN ISO 5814Sept. 2015
Dec. 2018
Dec. 2018
Okt. 2017

Organisk C,NVOC0,39 - B1
0,34 - B2
0,31 - F
0,29 - U
mg/L 4DS/EN 1484Sept. 2016
Dec. 2018
Dec. 2018
Dec. 2018

Aggressivt CO218 - B1
21 - B2
<2,0 - U
mg/L 2DS 236:1977Sept. 2015
Dec. 2018
Marts 2017

Hydrogencarbonat39,4 - B1
23,9 - B2
71,1 - U
mg/L>100 DS/EN ISO 9963Sept. 2015
Dec. 2018
Marts 2017

Hårdhed, total4 - B
5,0 - U
odH5 - 30 SM 3120 ICP-OESOkt. 2005
Dec. 2018

Ammonium

0,019 - B1
0,0077 - B2
<0,005 - U
<0,005 - F

mg/L 0,05SM 17. udg. 4500-NH3 (H)Sept. 2015
Dec. 2018
Dec. 2018
Dec. 2018

Nitrit<0,001 - B1
0,0013 - B2
0,0036 - U
0,0046 - F
mg/Li.m.0,01SM 17. udg. 4500-NO2 (B)

Sept. 2015
Dec. 2018
Dec. 2018
Dec. 2018


Nitrat5,3 - B1
3,8 - B2
4,9 - U
4,8 - F
mg/L 50SM 17. udg. 4500-NO3 (H)Sept. 2015
Dec. 2018
Dec. 2018
Dec. 2018

Total-P0,086 - B1
0,029 - B2
0,031 - U
mg/Li.m.0,15DS/EN ISO 6678Sept. 2015
Dec. 2018
Marts 2017

Calcium22 - B1
15 - B2
24 - U
mg/L<200 SM 3120 ICP-OESSept. 2015
Dec. 2018
Dec. 2018

Chlorid

28 - B1
26 - B2
25 - U
26 - F

mg/L 250SM 17. udg. 4500-Cl (E)

Sept. 2015
Dec. 2018
Marts 2017
Dec. 2018


Fluorid0,061 - B1
0,062 - B2
0,091 - U
0,10 - F
mg/L 1,5SM 17. udg, 4500-F (E)Sept. 2015
Dec. 2018
Marts 2017
Dec. 2018

Jern0,37 - B1
0,46 - B2
0,015 - U
0,012 - F
mg/L 0,10SM 3120 ICP-OESSept. 2015
Dec. 2018
Dec. 2018
Dec. 2018

Kalium1,00 - B1
0,95 - B2
0,86 - U
mg/L 10SM 3120 ICP-OESSept. 2015
Dec. 2018
Marts 2017

Magnesium2,7 - B1
1,8 - B2
7,2 - U
mg/L< 50<SM 3120 ICP-OESSept. 2015
Dec. 2018
Dec. 2018

Mangan0,034 - B1
0,039 - B2
<0,002 - U
<0,002 - F
mg/L 0,02SM 3120 ICP-OESSept. 2015
Dec. 2015
Dec. 2018
Dec. 2018

Arsen0,61 - B1
<0,03 - B2
0,31 - U
0,31 - F
µg/L 10DS/EN ISO 17294Sept. 2015
Dec. 2018
Dec. 2018
Dec. 2018

Bor11 - B1
8,4 - B2
9,2 - F
µg/L 1000DS/EN ISO 17294Sept. 2015
Dec. 2018
Dec. 2018

Natrium13 - B1
14 - B2
14 - U
14 - F
mg/L20175<SM 3120 ICP-OESSept. 2015
Dec. 2018
Marts 2017
Dec. 2018

Nikkel3,9 - B1
0,18 - B2
0,098 - U
0,11 - F
µg/L 20DS/EN ISO 17294Sept. 2015
Dec. 2018
Dec. 2018
Dec. 2018

Sulfat26 - B1
19 - B2
22 - U
23 - F
mg/L50250SM 17. udg. 4500-SO4 (E)Sept. 2015
Dec. 2018
Marts 2017
Dec. 2018

Bakterier

AnalyseResultatEnhedVejl.Maks.MetodeDato

E.coli bakterier<1 - F
<1 - U
Antal/100mL i.m.Colilert Quanti TrayDec. 2018
Dec. 2018

Coliforme bakterier
termotolerante
<1 - F
<1 - U
Antal/100mL i.m.Colilert Quanti TrayDec. 2018
Dec. 2018

Kimtal v. 37oC10 - F
<1 - U
Antal/mL 5ISO 6222:1999Sept. 2008
Marts 2017

Kimtal v. 22oC12 - F
21 - U
Antal/mL 200ISO 6222:1999Dec. 2018
Dec. 2018

Enterokokker<1 - F
<1 - U
Antal/100mLi.m.ISO 7899-2:2000Dec. 2018
Dec. 2018

Pesticider og andre miljøfremmede stoffer (alle målinger fra boring)

AnalyseResultatEnhedVejl.Maks.MetodeDato

1,2,4-Triazol<0,01 - B2μg/L0,01M 0336 LC/MSDec. 2018

2,6-DCPP<0,01 - B1
<0,01 - B2
μg/L 0,1M 0336 LC/MSSept. 2015
Dec. 2018

2,6-Dichlorbenzosyre

<0,01 - B1
<0,01 - B2

μg/L 0,1M 0336 LC/MSSept. 2015
Dec. 2018

4-CPP<0,01 - B1
<0,01 - B2
μg/L 0,1M 0336 LC/MSSept. 2015
Dec. 2018

4-Nitrophenol<0,01 - B1
<0,01 - B2
μg/L 0,1M 0336 LC/MSSept. 2015
Dec. 2018

Acrylamid<0,05 - Fμg/L0,1M 0336 LC/MSDec. 2018

Aldrin<0,01 - B2μg/L0,01M 0352 GC-MSDec. 2018

AMPA<0,01 - B1
<0,01 - B2
μg/L 0,1M 8270 LC/MSSept. 2015
Dec. 2018

Atrazin<0,010 - B1
<0,01 - B2
μg/L 0,1M 0336 LC/MSSept. 2015
Dec. 2018

CGA 62826<0,010 - B1
<0,01 - B2
μg/L 0,1M 0336 LC/MSSept. 2015
Dec. 2018

CGA 108906<0,010 - B1
<0,01 - B2
μg/L 0,1M 0336 LC/MSSept. 2015
Dec. 2018

Didealkyl-hydroxy-atrazin<0,010 - B1
<0,01 - B2
μg/L 0,1M 0336 LC/MSSept. 2015
Dec. 2018

Desisopropyl-hydroxy-atrazin<0,01 - B1
<0,01 - B2
μg/L 0,1M 0336 LC/MSSept. 2015
Dec. 2018

Desisopropylatrazin<0,01 - B1
<0,01 - B2
μg/L 0,1M 0336 LC/MSSept. 2015
Dec. 2018

Desethylatrazin<0,01 - B1
<0,01 - B2
μg/L 0,1M 0336 LC/MSSept 2015
Dec. 2018

Desethyl-desisopropyl-atrazin<0,01 - B1
<0,01 - B2
μg/L 0,1M 0336 LC/MSSept. 2015
Dec. 2018

Desethyl-hydroxy-atrazin<0,01 - B1
<0,01 - B2
μg/L 0,1M 0336 LC/MSSept. 2015
Dec. 2018

Desethyl-terbutylazin<0,01 - B1
<0,01 - B2
μg/L 0,1M 0336 LC/MSSept. 2015
Dec. 2018

Cyanazin <0,010 - Bμg/L 0,1LC/MSSept. 2010

Ethylenthiourea (ETU)<0,010 - B1
<0,01 - B2
μg/L 0,1M 0336 LC/MSSept. 2015
Dec. 2018

Glyphosat<0,010 - B1
<0,01 - B2
μg/L 0,1M 8270 LC/MSSept. 2015
Dec. 2018

Simazin<0,01 - B1
<0,01 - B2
μg/L 0,1M 0336 LC/MSSept. 2015
Dec. 2018

Hydroxysimazin<0,01 - B1
<0,01 - B2
μg/L 0,1M 0336 LC/MSSept. 2015
Dec. 2018

MCPA<0,01 - B1
<0,01 - B2
μg/L 0,1M 0336 LC/MSSept. 2015
Dec. 2018

Terbutylazin<0,010 - Bμg/L 0,1LC/MSSept. 2010

Hydroxyatrazin<0,01 - B1
<0,01 - B2
μg/L 0,1M 0336 LC/MSSept. 2015
Dec. 2018

Hexazinon<0,01 - B1
0,017 - B2
μg/L 0,1M 0336 LC/MSSept. 2015
Dec. 2018

Metamitron<0,010 - Bμg/L 0,1LC/MSSept. 2010

Dichlorprop
(2,4-DP)
<0,01 - B1
<0,01 - B2
μg/L 0,1M 0336 LC/MSSept. 2015
Dec. 2018

2,4-D<0,010 - Bμg/L 0,1LC/MSSept. 2010

Mechlorprop
(MCPP)
<0,01 - B1
<0,01 - B2
μg/L 0,1M 0336 LC/MSSept. 2015
Dec. 2018

MCPA<0,010 - Bμg/L 0,1LC/MSSept. 2010

DNOC<0,010 - Bμg/L 0,1LC/MSSept. 2010

Dinoseb<0,010 - Bmg/L 0,1LC/MSSept. 2010

Bentazon<0,01 - B1
<0,01 - B2
μg/L 0,1M 0336 LC/MSSept. 2015
Dec. 2018

Pendimethalin<0,010 - Bμg/L 0,1LC/MSSept. 2010

Dimethoat<0,010 - Bμg/L 0,1LC/MSSept. 2010

Dichlobenil<0,01 - B1
<0,01 - B2
μg/L 0,1M 0352 LC/MSSept. 2015
Dec. 2018

Chloridazon<0,01 - B1
<0,01 - B2
μg/L0,01M 0336 LC/MSOkt. 2017
Okt. 2017

Methyl-desphenyl-chloridazon<0,01 - B1
<0,01 - B2
μg/L0,01M 0336 LC/MSOkt. 2017
Dec. 2018

Desphenyl-chloridazon<0,01 - B1
<0,01 - B2
μg/L0,01M 0336 LC/MSOkt. 2017
Dec. 2018

2,6-Dichlor
benzamid (BAM)
0,030 - B1
0,046 - B2
μg/L 0,1M 0336 LC/MSDec. 2018
Dec. 2018

Metalaxyl-M<0,01 - B1
<0,01 - B2
μg/L 0,1M 0336 LC/MSSept. 2015
Dec. 2018

Metribuzin<0,01 - B1
<0,01 - B2
μg/L 0,1M 0336 LC/MSSept. 2015
Dec. 2018

Metribuzin-desamino<0,01 - B1
<0,01 - B2
μg/L 0,1M 0336 LC/MSSept. 2015
Dec. 2018

Metribuzin-desamino-diketo<0,01 - B1
<0,01 - B2
μg/L 0,1M 0336 LC/MSSept. 2015
Dec. 2018

Metribuzin-diketo<0,01 - B1
<0,01 - B2
μg/L 0,1M 0336 LC/MSSept. 2015
Dec. 2018

Isoproturon<0,010 - Bμg/L 0,1LC/MSSept. 2010

Dieldrin<0,01 - B2μg/LM 0352 GC-MSDec. 2018

Diuron<0,01 - B1
<0,01 - B2
μg/L 0,1M 0336 LC/MSSept. 2015
Dec. 2018

Linuron<0,010 - Bμg/L 0,1LC/MSSept. 2010

N,N-Dimethylsulfamid<0,01 - B2μg/L0,01M 0336 LC/MSDec. 2018

Naphtalen<0,02 - B1μg/L 2,0ISO 15680 P&T GC-MSSept. 2015

Phenol<0,050 - Bμg/L  GC-MSSept. 2010

2,4-Dichlorphenol<0,01 - B1
<0,01 - B2
μg/L  M 0352 GC-MSSept. 2015
Dec. 2018

2,6-Dichlorphenol<0,01 - B1
<0,01 - B2
μg/L  M 0352 GC-MSSept. 2015
Dec. 2018

Pentachlorphenol

<0,010 - B
<0,01 - F

μg/L i.m.LC-MS>Sept. 2010
Dec. 2018

4-chlor-2-methylphenol<0,010 - Bμg/L i.m.LC-MS>Sept. 2010

Epichlorhydrin<0,05 - Fμg/L0,10ISO 15680 P&TDec. 2018

Dichlormethan<0,1 - B
<0,02 - F
μg/L 0,1GC-MS ?
Dec. 2018

Trichlormethan0,059 - B1
0,32 - B2
0,36 - U
0,20 - F
μg/L 1,0ISO 15680 P&T 
GC-MS
Sept. 2015
Dec. 2018
Marts 2010
Dec. 2018

1,1,1-Trichlorethan<0,02 - B1μg/L 1,0ISO 15680 P&T GC-MSSept. 2015

Tetrachlormethan<0,02 - B1μg/L 1,0ISO 15680 P&T GC-MSSept 2015

Trichlorethen<0,02 - B1
<0,02 - F
μg/L 1,0ISO 15680 P&T GC-MSSept. 2015
Dec. 2018

Chlorethen (vinylchlorid)<0,02μg/L0,50ISO 15680 P&T GC-MSDec. 2018

cis-1,2-Dichlorethen<0,02μg/L1,0ISO 15680 P&T GC-MSDec. 2018

trans-1,2-Dichlorethenμg/L1,0ISO 15680 P&T GC-MSDec. 2018

Tetrachlorethen<0,02 - B1
<0,02 - F
μg/L 1,0ISO 15680 P&T GC-MSSept. 2015
Dec. 2018

1,1-Dichlorethan<0,02 - Fμg/L1,0ISO 15680 P&T GC-MSDec. 2018

1,2-Dichlorethan<0,02 - B1
<0,02 - F
μg/L 1,0ISO 15680 P&T GC-MSSept. 2015
Dec. 2018

1,1,1-Trichlorethan<0,02 - Fμg/L1,0ISO 15680 P&T GC-MSDec. 2018

1,1,2-Trichlorethan<0,02 - Fμg/L1,0ISO 15680 P&T GC-MSDec. 2018

1,1,1,2-Tetrachlorethan<0,02 - Fμg/L1,0ISO 15680 P&T GC-MSDec. 2018

1,1,2,2-Tetrachlorethan<0,02 - Fμg/L1,0ISO 15680 P&T GC-MSDec. 2018

Heptachlor<0,01 - B2μg/L0,01M 0336 LC/MSDec. 2018

Heptachlorepoxid<0,01 - B2μg/L0,01M 0336 LC/MSDec. 2018

Fluoranthen<0,005 - Fμg/L0,1M 0250 GC-MSDec. 2018

Benzo(b)fluoranthen<0,005 - Fμg/LM 0250 GC-MSDec. 2018

Benzo(k)fluoranthen<0,005 - Fμg/LM 0250 GC-MSDec. 2018

Benzo(a)pyren<0,005 - Fμg/L0,010M 0250 GC-MSDec. 2018

Indeno(1,2,3-cd)pyren<0,005 - Fμg/LM 0250 GC-MSDec. 2018

Benzo(g,h,i)perylen<0,005 - Fμg/LM 0250 GC-MSDec. 2018

Perfluorbutansyre (PFBA)<0,001 - Fμg/LDIN38407-42 mod. LC-MS/MSDec. 2018

Perfluorbutansulfonsyre (PFBS)<0,001 - Fμg/LDIN38407-42 mod. LC-MS/MSDec. 2018

Perfluorpentansyre (PFPeA)<0,001 - Fμg/LDIN38407-42 mod. LC-MS/MSDec. 2018

Perfluorhexansyre (PFHxA)<0,001 - Fμg/LDIN38407-42 mod. LC-MS/MSDec. 2018

Perfluorhexansulfonsyre (PFHxS)<0,001 - Fμg/LDIN38407-42 mod. LC-MS/MSDec. 2018

Perfluorheptansyre (PFHpA)<0,001 - Fμg/LDIN38407-42 mod. LC-MS/MSDec. 2018

Perfluoroktansyre (PFOA)<0,001 - Fμg/LDIN38407-42 mod. LC-MS/MSDec. 2018

Perfluoroktansulfonsyre (PFOS)<0,001 - Fμg/LDIN38407-42 mod. LC-MS/MSDec. 2018

Fluortelomersulfonat (6:2 FTS)<0,001 - Fμg/LDIN38407-42 mod. LC-MS/MSDec. 2018

Perfluoroktansulfonamid (PFOSA)<0,001 - Fμg/LDIN38407-42 mod. LC-MS/MSDec. 2018

Perfluornonansyre (PFNA)<0,001 - Fμg/LDIN38407-42 mod. LC-MS/MSDec. 2018

Perfluordekansyre (PFDA)<0,001 - Fμg/LDIN38407-42 mod. LC-MS/MSDec. 2018

Benzen<0,02 - B1
<0,02 - F
μg/L 1,0ISO 15680 P&T GC-MSSept. 2015
Dec. 2018

Toluen<0,02 - B1
<0,02 - B2
μg/L  ISO 15680 P&T GC-MSMarts 2017

Ethylbenzen<0,02 - B1μg/L  ISO 15680 P&T GC-MSSept. 2015

m- og p-xylen<0,02 - B1μg/L  ISO 15680 P&T GC-MSSept. 2015

o-xylen<0,02 - B1μg/L  ISO 15680 P&T GC-MSSept. 2015

C6H6-nC10<0,002 - Bμg/L   Sept. 2010

>nC10-nC25<0,008 - Bμg/L   Sept. 2010

>nC25-nC35<0,010 - Bμg/L   Sept. 2010

Total kulbrinterIkke registrerbart - Bμg/L  GC-FID/S 201Sept. 2010

Aluminium4,5 - Fμg/L200DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MSDec. 2018

Antimon<0,2μg/L5,0DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MSDec. 2018

Barium29 - B1
31 - B2
mg/L  SM 3120Sept. 2010
Dec. 2018

Bly0,058 - B
<0,025 - F
mg/L 10SM 3120Sept. 2010
Dec. 2018

Bromid80 - Bmg/L  DS/EN10304-1Sept. 2010

Cadmium0,036 - B
<0,003 - F
mg/L  SM 3120Sept. 2010
Dec. 2018

Chrom0,21μg/L50DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MSDec. 2018

Cyanid<1μg/L50DS/EN ISO 14403:2012Dec. 2018

Kobolt<0,04 - B2
<0,04 - F
μg/L5DS/EN ISO 14403:2012Dec. 2018
Dec. 2018

Kobber0,38μg/L2000DS/EN ISO 14403:2012Dec. 2018

Kviksølv<0,002μg/L1,0EPA 245.7 CV-AFSDec. 2018

Selen0,12μg/L10DS/EN ISO 14403:2012Dec. 2018

Zink6,7mg/L 100SM 3120Dec. 2018